It's all about solutions


«ტექნოლოგია» - ეს არის 160 კომპეტენტური სპეციალისტი საქართველოსა და საზღვარგარეთის 4 ტერიტორიულ ქვედანაყოფებში. ჩვენს კლიენტებს შორის არიან მსხვილი ელექტრონული საინფორმაციო პლატფორმები, ტაქსომოტორული კომპანიები, ჰოლდინგები და სამრეწველო საწარმოები.

დაწვრილებით

We've got what you need!


ყოველი კომპანია ადრე თუ გვიან აწყდება აუცილებლობას გააკეთოს რამე არაპროფილური - ის, რასთანაც მის თანამშრომლებს ჯერ შეხება არ ჰქონიათ, რასაც ვერ გაართმევენ თავს სათანადო ხარისხითა და სისწრაფით. აქედან არსებობს ორი ნათელი გამოსავალი. პირველი - შესწიროთ ხარისხი ან ვადები და საკუთარი ძალებით ეცადოთ პროექტის რეალიზებას და მეორე - მიმართოთ პროფესიონალებს.

მომსახურება და უპირატესობა

სტუდენტებს


ჩვენ რეგულარულად ვაწყობთ შეხვედრებს, ექსკურსიებსა და სემინარებს ტექნიკური სპეციალობების სტუდენტებთან.

ჩვენი საკადრო პოლიტიკა მიმართულია ახალგაზრდა სპეციალისტების მოზიდვისაკენ. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩვენთან 50-ზე მეტმა სტუდენტმა გაიარა პრაქტიკა, ბევრმა მათგანმა უკვე მიიღო დიპლომი და ისინი ჩვენი თანამშრომლები გახდნენ.

რას ვთავაზობთ სტუდენტებს

რას ვთავაზობთ სტუდენტებს


საწარმოო პრაქტიკას ან სტაჟირებას პროფილის მიხედვით
კონსულტაციები სპეციალისტებთან და მასწავლებლებთან
რეალური IT-საწარმოს მუშაობის გაცნობა
ორგანიზებული სამუშაო ადგილი
უფასო 3-ჯერადი კვება
პრიორიტეტი დასაქმებისას

საინტერესოა?

Welcome!

მაძიებლებს


ჩვენ მოხარული ვართ განვიხილოთ კარგი სპეციალისტის კანდიდატურა მაშინაც კი, თუ მოცემულ მომენტში არ გვაქვს ღია ვაკანსია.

თუ ეჭვი გეპარებათ თქვენს გამოცდილებაში, გსურთ სპეციალიზაციის შეცვლა და ინტერვიუს რაოდენობის შემცირება, შეგიძლიათ შეაფასოთ და გამოავლინოთ თქვენი უნარები დემონსტრაციული აპლიკაციის შემუშავებით შემდეგ თემებზე. ჩვენ შემთხვევითი თემები შევარჩიეთ, ხოლო ტექნოლოგიბის კომპლექტი თითქმის ისეთია, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვიყენებთ. არ არის საჭირო დასრულებული პროგრამული პროდუქტის შემუშავება, საკმარისია ტექნოლოგიების "დასტის" დემონსტრირება.

ვეცდებით სათანადოდ შევაფასოთ თქვენი უნარები და გიპოვოთ შესაფერისი ადგილი ჩვენს კოლექტივში, თუ თქვენ დადებთ საწყის კოდს Github-ზე და გამოგვიგზავნით ლინკს pr@ooo.technology-ზე ჩვენ დაგიკავშირდებით და განვაგრძობთ ურთიერთობას.

ჩვენი ვაკანსიები

მომსახურება

ჩვენი უპირატესობები

«ტექნოლოგიაში» IT-აუთსორსინგის უპირატესობები


მომსახურების ხარისხის ამაღლება და მოცდენის რისკის მინიმიზაცია
IT ხარჯების პროგნოზირებადობა და შემცირება
შესვლის ერთიანი წერტილი IT-სთან დაკავშირებული ყველა საკითხის გადასაწყვეტად
ინდივიდუალური პირობები

1C: ფრენშაიზინგი


"ტექნილოგია" არის ფირმა "1C"-ის პარტნიორი ქალაქ კურგანში. ორგანიზაციის სტაბილური მუშაობის საფუძველია - თანამშრომლების მაღალი კვალიფიკაცია და ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ კლიენტთან.

ბუღალტრული აღრიცხვის ავტომატიზაცია საჭიროებს სპეციალისტის მონაწილეობას შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის მიხედვით.

დაწვრილებით

Let's Get In Touch!


Ready to start your next project with us? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

ქ. კურგანი, ტელმანის 12ა

+7(3522) 601-336

pr@ooo.technology