It's all about solutions


«ტექნოლოგია» - ეს არის 200 კომპეტენტური სპეციალისტი საქართველოსა და საზღვარგარეთის 8 ქვედანაყოფებში. ჩვენს კლიენტებს შორის არიან მსხვილი ელექტრონული საინფორმაციო პლატფორმები, ტაქსომოტორული კომპანიები, ჰოლდინგები და სამრეწველო საწარმოები. გვაქვს IT-გადაწყვეტილებების პროექტირების დიდი გამოცდილება.

საინტერესო რთული ამოცანები პროფესიონალებისთვის და ზრდის დიდი შესაძლებლობები ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.

დაწვრილებით

We've got what you need!


ყოველი კომპანია ადრე თუ გვიან აწყდება აუცილებლობას გააკეთოს რამე არაპროფილური - ის, რასთანაც მის თანამშრომლებს ჯერ შეხება არ ჰქონიათ, რასაც ვერ გაართმევენ თავს სათანადო ხარისხითა და სისწრაფით. აქედან არსებობს ორი ნათელი გამოსავალი. პირველი - შესწიროთ ხარისხი ან ვადები და საკუთარი ძალებით ეცადოთ პროექტის რეალიზებას და მეორე - მიმართოთ პროფესიონალებს.

მომსახურება და უპირატესობა

სტუდენტებს


ჩვენ რეგულარულად ვატარებთ შეხვედრებს, ექსკურსიებს და სემინარებს ტექნიკური და ლინგვისტური სპეციალობების სტუდენტებთან.

ჩვენი საკადრო პოლიტიკა მიმართულია ახალგაზრდა სპეციალისტების მოზიდვისაკენ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენს ღონისძიებებს 300-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო. "ტექნოლოგიაში" პრაქტიკა და სტაჟირება 90-მდე სტუდენტმა გაიარა, ბევრმა მათგანმა უკვე მიიღო დიპლომი და ისინი ჩვენი თანამშრომლები გახდნენ.

რას ვთავაზობთ სტუდენტებს

რას ვთავაზობთ სტუდენტებს


საწარმოო პრაქტიკას ან სტაჟირებას პროფილის მიხედვით
"ტექნოლოგიაში" წარმოდგენილი ათობით IT-მიმართულების არჩევა
კონსულტაციები სპეციალისტებთან და მასწავლებლებთან
პროფესიონალებთან სწავლების შესაძლებლობა
რეალური IT‑საწარმოს მუშაობის გაცნობა
ორგანიზებული სამუშაო ადგილი
უფასო 3-ჯერადი კვება
პრიორიტეტი დასაქმებისას

საინტერესოა?

Welcome!

მაძიებლებს


ჩვენ მოხარული ვართ განვიხილოთ კარგი სპეციალისტის კანდიდატურა მაშინაც კი, თუ მოცემულ მომენტში არ გვაქვს ღია ვაკანსია.

ჩვენ შევეცდებით შევაფასოთ თქვენი უნარ-ჩვევები და მოგიძებნოთ ჩვენს კოლექტივში შესაბამისი ადგილი.

ჩვენი ვაკანსიები

მომსახურება

ჩვენი უპირატესობები

«ტექნოლოგიაში» IT-აუთსორსინგის უპირატესობები


მომსახურების ხარისხის ამაღლება და მოცდენის რისკის მინიმიზაცია
IT ხარჯების პროგნოზირებადობა და შემცირება
შესვლის ერთიანი წერტილი IT-სთან დაკავშირებული ყველა საკითხის გადასაწყვეტად
ინდივიდუალური პირობები

1C: ფრენშაიზინგი


"ტექნილოგია" არის ფირმა "1C"-ის პარტნიორი ქალაქ კურგანში. ორგანიზაციის სტაბილური მუშაობის საფუძველია - თანამშრომლების მაღალი კვალიფიკაცია და ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ კლიენტთან.

ბუღალტრული აღრიცხვის ავტომატიზაცია საჭიროებს სპეციალისტის მონაწილეობას შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის მიხედვით.

დაწვრილებით

Let's Get In Touch!


Ready to start your next project with us? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

ქ. კურგანი, ტელმანის 12ა

+7(3522) 601-336

pr@ooo.technology